Anmälningstiden för Forum Dynamics har löpt ut.
Kontakta gärna jenny.rosengren@cgi.com om du har några frågor.